Rewaloryzacja parku Tysiąclecia: parkowe aleje będą miały nową nawierzchnię

Aleje w parku Tysiąclecia zostaną zmodernizowane. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

- Duża część nawierzchni bitumicznej parkowych alejek jest mocno popękana i wymaga wymiany. W ramach rewaloryzacji parku, wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się przebudową oraz utwardzeniem tamtejszego układu komunikacyjnego. Na wykonanie wszystkich prac będzie miał 180 dni od podpisania umowy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zaplanowane roboty obejmują wymianę konstrukcji dla istniejących alei parkowych oraz ich zawężenie, dla części istniejących alei - zmianę nawierzchni z bitumicznej na mineralno – żywiczną. Przewidziano również likwidację istniejących ciągów pieszych, które nie są wykorzystywane. Do rozbiórki zakwalifikowano też istniejące murki oraz schody.

W miejscach rozebranych nawierzchni utwardzonych pojawi się ziemia i trawniki. Nasadzone zostaną również nowe drzewa i krzewy.

Pierwsze plany utworzenia parku przy północnym krańcu Komandorii, pomiędzy ul. Warszawską a Jeziorem Maltańskim, powstawały w latach 1928-1929, lecz nie doszły one do skutku z powodu opozycji grupy przyrodników skupionych wokół Adama Wodziczki. W 1931 ogłoszono konkurs na zagospodarowanie "Cybińskiego Klina Zieleni", który zaczęto realizować dopiero po odbudowie Poznania ze zniszczeń wojennych. Ostatecznie park udostępniono publiczności 16 lipca 1966 jako pierwszy z pięciu projektowanych nowych parków w Poznaniu, ale prace wykończeniowe trwały do 1970.

Podmioty zainteresowane udziałem w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, które wyłoni wykonawcę nowej nawierzchni parkowych alejek, swoje oferty mogą składać do 22 kwietnia.

Data publikacji: 07-04-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-04-2021