Remont schodów na moście Dworcowym coraz bliżej

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły wyniki przetargu (szczegóły TUTAJ) na wykonawcę przebudowy schodów po południowej stronie mostu Dworcowego, prowadzących na plac przed budynkiem starego dworca Poznań Główny oraz na perony nr 2 i 5. Tym samym rozpoczęła się procedura zmierzającą do podpisania umowy z wybraną spółką.

Schody, które mają być przebudowane, są w złym stanie technicznym. Elementy betonowe o słabej jakości skorodowały wskutek działań erozyjnych i niesprawnego odwodnienia. Wpływ na pęcznienie betonu, prowadzące do rozsadzania i deformacji okładzin kamiennych na stopniach oraz podestach schodów, miało również działanie środków odladzających używanych w okresach zimowych.  Zniszczone są też powłoki malarskie balustrad i szklane tafle, będące ich elementami.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przebuduje i wyremontuje schody, zabezpieczy je przed korozją, zachowując obecne rozwiązania architektoniczne. W ramach inwestycji wymieniona zostanie również zniszczona nawierzchnia południowego chodnika na moście Dworcowym. 

- Ruch pieszych na schody prowadzące na obie strony placu dworcowego wróci najpóźniej po 280 dniach od podpisania umowy, zaś na schody peronowe – najpóźniej po 380 dniach od podpisania umowy. Całość inwestycji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ma zakończyć się maksymalnie 40 dni później – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Rozbiórka, montaż i betonowanie będzie utrudnione w szczególności w przypadku schodów peronowych. Ze względu na niewystarczającą szerokość przejścia między nimi a krawędzią peronu oraz obecność trakcji, wykonawca będzie musiał – odpowiednio zabezpieczając miejsce prowadzonych prac - uwzględnić ruch pociągów i część robót prowadzić w godzinach nocnych.

Data publikacji: 27-04-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 27-04-2020