Przetarg wyłoni wykonawcę placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej

W Poznaniu powstanie kolejny obiekt spełniający standardy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisały przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę budynku opiekuńczo-wychowawczego wraz z budynkiem administracyjnym. Powstaną one przy ul. Perzyckiej, a ich realizacja będzie pierwszym etapem inwestycji na tym terenie.

Ta budowa to dalszy ciąg działań mających na celu standaryzację poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli dostosowania ich do wymogów ustawy.  Stanowi ona, że można w nich umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Obiekty spełniające te zapisy powstały już przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.

Przy ul. Perzyckiej, w pierwszym etapie realizacji inwestycji, powstanie dwukondygnacyjny dom opiekuńczo-wychowawczy wraz z budynkiem administracyjnym. Dla 14 lokatorów nowego budynku mieszkalnego przygotowane zostaną w jedno- lub dwuosobowe pokoje. Do ich dyspozycji będzie również sala do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnia z jadalnią.

W nowym budynku znajdą się także pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. Powstający obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przeniosą się do niego wychowankowie Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”.

W budynku administracyjnym swoje gabinety będzie mieć nie tylko dyrekcja placówki, księgowość i kadry. Mieścić się w nim będzie również strefa pedagogiczna z gabinetami pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika socjalnego.

Do zadań wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie należało także zagospodarowanie terenu i przygotowanie instalacji do podłączenia do nich w przyszłości drugiego budynku opiekuńczego, który stanie na tej działce.

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty swoje oferty mogą składać do 28 lutego. Wybrany wykonawca ma zakończyć roboty budowlane - łącznie z zagospodarowaniem terenu – najpóźniej rok po podpisaniu umowy.

Data publikacji: 13-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 13-02-2020