Przeprowadzka klonów i cisów z Al. Marcinkowskiego

Kończy się przesadzanie klonów i cisów rosnących do tej pory przed hotelem Rzymskim. Roślinność kolidowała z rozpoczynającą się realizacją kolejnego etapu Programu Centrum – przebudową odcinka ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmentu Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

- Przesadzenie zieleni to trudny proces. Cieszę się, że udaje się go przeprowadzić. Mam nadzieję, że przesadzone drzewa i krzewy będą się dobrze rozwijać w nowych warunkach. Staramy się jak najlepiej dbać o poznańską zieleń i wprowadzać nową np. w centrum miasta, co widać na przebudowanych odcinkach ulic Św. Marcin i Taczaka. Chronimy zieleń, bo ona chroni nas – przed zanieczyszczeniami, ale też słońcem i wysokimi temperaturami – mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Zieleni Miejskiej przesadzane są drzewa i krzewy rosnące do tej pory w pasie drogowym Al. Marcinkowskiego, na wysokości hotelu Rzymskiego.

- Pod kontrolą inspektora nadzoru terenów zieleni do Parku Rataje przesadzimy łącznie 11 klonów pospolitych oraz cisy pośrednie o powierzchni 59 metrów kwadratowych - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Roślinność, która zmieni lokalizację, podlega 3-letniej pielęgnacji gwarancyjnej. Jeśli mimo dołożonych starań nie wznowi ona wegetacji w nowych warunkach lub obumrze, na koszt wykonawcy inwestycji zostanie wymieniona na egzemplarze o takich samych parametrach, jakie miały rośliny przesadzone sprzed Hotelu Rzymskiego.

- Po przebudowie na Al. Marcinkowskiego nasadzonych zostanie 36 dębów kolumnowych, które stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego. Na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. berberysy i irgi, pod muzeum założony zostanie kwietnik nawiązujący do istniejących, pojawią się też trawniki - przypomina Grzegorz Bubula.

Przesadzenie zieleni to kolejny element przygotowań do rozpoczęcia robót budowlanych. Od 20 marca powstaje tymczasowy łuk torowy na pl. Wiosny Ludów, który umożliwi przejazd tramwajów przez część centrum Poznania w czasie realizacji inwestycji. Wykonawca robót przejął już plac budowy i wprowadził pierwsze zmiany w organizacji ruchu, zawężając odcinki ulic przeznaczonych do przebudowy, na których prowadzi niezbędne prace pomiarowe.

Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych, związanych z realizacją kolejnego etapu Programu Centrum, planowane jest na drugą dekadę kwietnia, gdy gotowy będzie tymczasowy tor oraz sieć trakcyjna na pl. Wiosny Ludów, a także przeprowadzone zostaną przejazdy techniczne potwierdzające możliwość ich użytkowania. 

Wówczas planowane jest zamknięcie ruchu na placu budowy. O szczegółach tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w czasie prowadzenia robót, będziemy informowali z odpowiednim wyprzedzeniem. Na placu budowy zachowane mają być jedynie dojścia do posesji oraz możliwość wjazdu na wewnętrzne parkingi dla mieszkańców kamienic. Utrzymana zostanie „droga życia” i możliwość przejazdu samochodów uprzywilejowanych, a także - w określonych godzinach - dostaw do lokali użytkowych i sklepów.

Inwestycja jest kontynuacją realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. W odnowionym centrum, przyjaznym dla wszystkich jego użytkowników, kluczową rolę będzie odgrywał sprawny transport publiczny, ruchy pieszy i rowerowy. Dzięki zmianom nową szansę otrzymają okoliczny handel i usługi.

Według harmonogramu zaplanowane prace mają zakończyć się w trzecim kwartale 2022 roku.

 

Data publikacji: 29-03-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 29-03-2021