Przebudowa ronda Rataje – zmiana na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i Jurackiej

Prace w ramach przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje skupiają się aktualnie na odcinku między rondem a mostem Królowej Jadwigi. Torowisko, jezdnia oraz chodniki na tym odcinku ul. Krzywoustego są przebudowywane.

13 września (poniedziałek) wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i ul. Jurackiej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden, zewnętrzny pas ruchu, którym będzie można jechać w kierunku ronda oraz skręcić w ul. Juracką. Oznacza to, że wyłączony z użytku zostanie wewnętrzny pas ruchu. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia robót budowlanych na wewnętrznym pasie oraz z uwagi na prace torowe.

Prosimy o korzystanie w miarę możliwości z alternatywnych tras omijających dojazd do ronda Rataje od mostu Królowej Jadwigi oraz zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie, jak również na sygnalizację świetlną na wjazdach na rondo i zjazdach, której funkcjonowanie wynika z obowiązujących przepisów. 

Data publikacji: 10-09-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 10-09-2021