Przebudowa ronda Rataje. Zmiana na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II

Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje obejmuje m.in. przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Jana Pawła II. Do tej pory stare szyny zdemontowano i została wykonana płyta podtorowa na całym fragmencie ulicy objętym pracami, poza krótkim odcinkiem przy tarczy ronda, przez który biegnie przejście dla pieszych.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace właśnie na tej części torowiska, wchodzącej w skład przejścia dla pieszych pomiędzy dworcem autobusowym Rataje a centrum handlowym. W dalszym ciągu będzie można przejść przez ul. Jana Pawła II w tym miejscu. „Zebra” na jezdni pozostanie bez zmian, jednak nie przejdziemy prosto przez torowisko, a będzie trzeba nieco nadłożyć drogi idąc wzdłuż niego i omijając miejsce robót tymczasowym, ogrodzonym ciągiem pieszym. Następnie będzie można wrócić na przejście przez jezdnię.

Wprowadzenie zmiany planowane jest na 3 lutego, termin ten jest jednak uzależniony od warunków atmosferycznych. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. W miarę możliwości zachęcamy do korzystania z innych przejść dla pieszych w rejonie ronda Rataje, tzn. przez ul. Zamenhofa i Krzywoustego.

Data publikacji: 02-02-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 02-02-2021