Przebudowa pierwszego odcinka ul. Mateckiego

Na ul. Mateckiego trwają rozpoczęte na początku roku prace budowlane. W ich efekcie, latem tego roku, ulica zyska nie tylko około 600 metrów chodnika, ale też kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną z przyłączami do posesji. Przebudowane zostaną również platformy przystankowe oraz oświetlenie wzdłuż ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Obecnie prace koncentrują się na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz chodnika na pierwszym z przebudowywanych odcinków, w rejonie nieruchomości o numerach 24, 4a i 4b. Dzięki podziałowi na etapy, przez cały czas trwania robót zapewniony będzie dojazd do posesji i pobliskiego osiedla. Wraz z postępem robót wyłączane z użytku będą kolejne odcinki drogi w kierunku ul. Morasko, a w zamian udostępniane te, gdzie wykonano już prace – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Pozostali uczestnicy ruchu, dla których ul. Mateckiego stanowiła drogę tranzytową, w czasie  przebudowy zostali poprowadzeni objazdami - do ul. Obornickiej przez ul. Marka z Aviano, Stróżyńskiego i Hulewiczów, a do ul. Morasko – Obornicką, Hulewiczów, Stróżyńskiego i Marka z Aviano.

Prowadzone prace mają też wpływ na funkcjonowanie linii autobusowych komunikacji miejskiej o numerach 146, 832, 904 i 907 (szczegóły TUTAJ).

Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.   

 

Data publikacji: 25-01-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 25-01-2021