Prace na ul. św. Wawrzyńca coraz bardziej zaawansowane

Trwa budowa nowego odcinka ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach. Droga z chodnikami i trasą rowerową powstaje wzdłuż nasypu kolejowego między skrzyżowaniem z ul. Niestachowską i Żeromskiego a skrzyżowaniem z ul. Kościelną.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Postępy prac są bardzo dobrze widoczne. Większość nowego odcinka jezdni pokryły już pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznej. Trwają również roboty brukarskie, w ramach których układane są chodniki, krawężniki i obrzeża ulicy. Łatwo dostrzec także zarys powstającej drogi rowerowej – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Aktualnie na placu budowy prowadzone są roboty drogowe, ale też instalacyjne związane m.in. z oświetleniem ulicznym i sygnalizacją świetlną. W dalszych krokach planowane jest założenie zieleni, montaż małej architektury oraz wykonanie oznakowania.

Nowa droga jest jednojezdniowa, kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Roboty obejmują także budowę przystanków autobusowych oraz zjazdów do posesji, a także rozbudowę skrzyżowań.

Nowy odcinek drogi włączany jest do obecnego układu komunikacyjnego, stąd ostatnie prace na ul. Kościelnej i na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego i Niestachowską oraz z Kościelną. W ubiegłym tygodniu przywrócony został lewoskręt z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca oraz możliwość poruszania się w stronę ul. Niestachowskiej trzema pasami ruchu, co ma wpływ na upłynnienie przejazdu w tym rejonie. Na fragmencie ul. Kościelnej, na wysokości powstającej ul. św. Wawrzyńca, ułożona została nowa nawierzchnia jezdni.

Zakończenie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na ten rok, a procedura odbiorowa na początek przyszłego.

 

Data publikacji: 21-09-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 21-09-2021