Nowe fundamenty i filary podpór wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej

Po rozebraniu starego wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. Krzywoustego, postępują prace nad budową nowej konstrukcji. Jednocześnie roboty toczą się również w miejscu skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską, gdzie zaplanowano dwa nowe ronda.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Roboty budowlane postępują zgodnie z założonymi terminami, gotowe są już fundamenty pod nowe podpory wiaduktu. To ważna przeprawa łącząca Żegrze i Chartowo, dlatego zależy nam, by była gotowa do końca bieżącego roku. Zadanie obejmuje także infrastrukturę po obu stronach wiaduktu, gdzie można już dostrzec zarysy nowych rond - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Do tej pory wykonane zostały wszystkie fundamenty pod nowe podpory wiaduktu oraz filary nowych podpór. Zaszalowano również ściany przyczółków wiaduktu, o które opierać się będzie nowa przeprawa, a także trwa formowanie nasypów.

Równolegle prowadzone są prace w rejonie zaplanowanych rond. Od strony ul. Bobrzańskiej ułożono już część krawężników, które tworzą zarys nowej infrastruktury drogowej. Część krawężników pojawiła się również na ul. Wiatracznej, przez co tam także widać, jak będzie wyglądało skrzyżowanie po zakończeniu robót.

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej była konieczna ze względów bezpieczeństwa, bo stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację. W jego miejsce powstaje nowy wiadukt czteroprzęsłowy z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Po obu stronach, czyli na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską, wybudowane zostaną ronda. W odróżnieniu od dotychczasowego, nowy wiadukt będzie posiadał odwodnienie. Wody opadowe, tak jak z nowych rond, będą odprowadzane do kolektorów deszczowych. Przebudowane zostanie oświetlenie, sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej.

W ramach prac wykonawca nasadzi również ponad 9300 sztuk roślin, w tym drzewa, krzewy i byliny. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony osiedla Orła Białego, posadzony zostanie szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji posadzonych zostanie około 170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych.

Data publikacji: 04-05-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-05-2021