Naprawa zachodniej nitki wiaduktu Kosynierów Górczyńskich

Wiadukt Kosynierów Górczyńskich to ważna przeprawa nad popularną trasą kolejową łączącą Warszawę z Berlinem. Fragment zachodniej nitki, służącej do wyjazdu z miasta, wymagał już naprawy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Inwestycja rozpoczęła się od prac na górze wiaduktu, teraz wykonawca koncentruje się na działaniach związanych z odwodnieniem i izolacją u spodu konstrukcji. Roboty te prowadzone są w wyznaczonych przez PKP godzinach, głównie nocnych. Taka koordynacja prac jest kluczowa, by pociągi mogły kursować popularną trasą pod wiaduktem – wyjaśnia Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Trwające prace poprawią stan techniczny wiaduktu. Naprawa była konieczna, bo na środkowe przęsło oraz na głowice podpór oddziaływała woda z systemu odwodnienia, przez co dochodziło do korozji betonu i stali konstrukcyjnej obiektu. To zmieni się dzięki trwającej naprawie izolacji obiektu oraz konstrukcji nośnej odcinka wiaduktu. Prace te wiążą się m.in. z częściową rozbiórką nawierzchni jezdni, krawężników, chodnika i fragmentu płyty żelbetowej, a także z uszczelnieniem izolacji oraz kanalizacji deszczowej. Po naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, na zachodniej nitce wiaduktu wykonawca odtworzy zdemontowaną część płyty żelbetowej oraz nawierzchnie chodnika i jezdni.

Przypominamy, że na zachodniej nitce wiaduktu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy wyjeżdżający z Poznania na odcinku około 450 metrów mają do dyspozycji dwa pasy ruchu, którymi można poruszać się z maksymalną prędkością 30 km/h. Skrajny, prawy pas został wyłączony z ruchu. Piesi i rowerzyści są proszeni o korzystanie z drugiej, wschodniej nitki. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 05.12.2023
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 05.12.2023 - 15:27
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05.12.2023 - 15:43