Na ul. Złotowskiej wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni

Wzdłuż ul. Złotowskiej na Ławicy powstaje droga rowerowa z chodnikiem. Nowa infrastruktura pojawiła się na odcinku od ul. Rezedowej do Miastkowskiej. Zasadnicze roboty budowlane dobiegają końca, ale inwestycja została rozszerzona o dodatkowy zakres.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Przejazd ul. Złotowską będzie bardziej komfortowy również z perspektywy kierowców, bo zapadła decyzja o wymianie nawierzchni jezdni. Prace planowane są na odcinku między ul. Rezedową a Miastkowską. Aktualnie przygotowywany i uzgadniany jest projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie wdrażany na czas frezowania starej nawierzchni, a następnie układania nowej warstwy – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na całej długości ul. Złotowskiej objętej inwestycją, czyli od ul. Rezedowej do Miastkowskiej (ok. 1,7 km), wybudowane zostały już nowe chodniki i droga rowerowa. Po wymianie nawierzchni jezdni ul. Złotowskiej, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu. Przeprowadzona zostanie również wtedy procedura odbiorowa. W czasie prac związanych z nawierzchnią należy się spodziewać utrudnień, ale roboty mają być prowadzone tak, by ul. Złotowska była przejezdna.

W ramach inwestycji wzdłuż południowo-wschodniej strony ul. Złotowskiej, na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej, powstał chodnik i droga rowerowa. Natomiast od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej do dyspozycji mieszkańców będzie ciąg pieszo-rowerowy. Skrzyżowania ul. Złotowskiej z innymi ulicami uwzględniają nową infrastrukturę, w ramach prac m.in. zostało wykonane wyniesione skrzyżowanie z ul. Owczą. Wybudowana została także kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej. Z kolei wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, powstają miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. 

Chodnik i droga rowerowa wzdłuż ul. Złotowskiej to jeden ze zwycięskich projektów wybranych przez mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, m.in. poruszających się w rejonie ogródków działkowych. Inwestycja usprawni rowerowy wyjazd z Ławicy i pobliskiego Skórzewa do centrum Poznania.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 12.05.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 12.05.2022 - 14:36
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.05.2022 - 15:11