Na środę planowane jest otwarcie lewoskrętu z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca

Na środę (15 września) rano planowane jest przywrócenie lewoskrętu z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca oraz przywrócenie możliwości poruszania się w stronę ul. Niestachowskiej trzema pasami ruchu. Jeżeli nie przeszkodzą opady deszczu, w nocy z wtorku na środę na nowej nawierzchni skrzyżowania ulic Żeromskiego, Niestachowskiej oraz św. Wawrzyńca będzie malowane tymczasowe oznakowanie poziome.

Obecnie, po weekendowych pracach związanych z nawierzchnią skrzyżowania, ruch na ul. Żeromskiego w kierunku ul. Niestachowskiej odbywa po się po dwóch pasach ruchu. Skrajny, prawy pas przy przyszłym prawoskręcie jest w dalszym ciągu wyłączony z ruchu, ponieważ  jego krawędź przylega przy wiadukcie na ul. Niestachowskiej do nowo budowanego odcinka jezdni ul. św. Wawrzyńca, na którym trwa układanie podbudowy nawierzchni.

Po jej ułożeniu zniwelowana zostanie różnica wysokości między przyszłym prawoskrętem w ul. św. Wawrzyńca a prawym skrajnym pasem ul. Żeromskiego. Wówczas, po zaplanowanym na noc z wtorku na środę wykonaniu tymczasowego oznakowania poziomego na całym skrzyżowaniu, będzie można udostępnić dla ruchu ten pas oraz pas do skrętu w lewo, w ul.  św. Wawrzyńca.

Obecnie, dla poprawy szorstkości, nowa warstwa ścieralna na skrzyżowaniu została posypana grysem.  

Prosimy o ostrożność w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Data publikacji: 13-09-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 13-09-2021