Mur oporowy przy Starym Porcie gotowy

Pod wodą wzmocniony, a nad nią odrestaurowany – tak teraz prezentuje się odcinek muru oporowego Warty na tyłach przepompowni na Garbarach, w okolicy Starego Portu. Zakończyły się prace polegające na przebudowie blisko stumetrowego fragmentu muru na lewym brzegu rzeki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu i dobiegły końca przed terminem. Zakładaliśmy, że mur będzie gotowy w grudniu, tymczasem zasadnicze roboty zakończyły się już w ostatnich dniach października. Teraz jesteśmy na etapie formalności związanych z zawiadomieniem nadzoru budowlanego oraz procedurą odbiorową – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wzmocniony mur jest pozostałością infrastruktury technicznej dawnego portu rzecznego działającego w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku. Prace dotyczyły zarówno części nadrzecznej, jak i tej pod powierzchnią wody. Inwestycja była konieczna z uwagi na stan techniczny muru, który pełni ważną funkcję powstrzymywania osuwania się gruntu.

Część podwodna muru składająca się z elementów drewnianych została wzmocniona nową konstrukcją stalową. Przestrzeń pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową wypełnił beton. Dzięki takiemu wzmocnieniu poprawiła się stateczność muru oporowego, a ścianka stalowa przejmuję parcie gruntu w dolnej części nabrzeża. Dno Warty wzdłuż muru zostało dodatkowo umocnione pasem z kamieni, co zabezpieczy mur przed podmywaniem.

Z kolei cała część nadwodna muru została odrestaurowana. Efekty są dobrze widoczne gołym okiem. Charakterystyczna ceglana ściana jest już oczyszczona, a ubytki – uzupełnione materiałem jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego. Ze względu na trudną dostępność muru, prace prowadzone były na specjalnym, wiszącym rusztowaniu. Skorodowane i powyginane odbojnice zostały zdemontowane i zastąpione nowymi wraz z uzupełnieniem o elementy drewniane. Proces gruntownego czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją przeszły także stalowe elementy muru, takie jak m.in. dźwigary i pierścienie cumownicze. Odtworzona jest również drabina zejściowa.

Zakończone prace polegały także na odtworzeniu betonowego oczepu, czyli zwieńczenia muru oporowego. Ze względów bezpieczeństwa zamontowana została również balustrada, której wygląd – zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków - jest taki jak w rejonie nieruchomości przy ul. Czartoria 5. Na koniec wykonawca uporządkował teren wzdłuż rzeki, gdzie dogęścił grunt i posadził niskie krzewy oraz wysiał trawę.

 W ramach zadnia przebudowany został ok. stumetrowy odcinek miejski muru, tzn. od mostu kolejowego w stronę centrum. Podobne prace toczą się na sąsiedniej działce, bliżej ul. Estkowskiego, za które odpowiada inwestor prywatny.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 08.11.2022 - 15:20
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08.11.2022 - 15:49