Kolejny etap przebudowy trasy tramwajowej na Wildzie

Jak już informowaliśmy, od soboty (18 września) przebudowaną ul. Wierzbięcice znów będą kursowały tramwaje. Tego samego dnia wyłączona z ruchu tramwajowego zostanie ul. Górna Wilda, ponieważ od jej strony będzie modernizowany węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku. Kontynuowane będą też roboty nie wymagające wstrzymania kursowania tramwajów na ul. 28 Czerwca 1956 roku.

Przebudowa węzła i ul. 28 Czerwca 1956 r., to kolejny etap inwestycji, która rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku.  Dzięki niej skróci się czas przejazdu tramwajem z Dębca i Wildy do Centrum. Ruch samochodowy zostanie - poza odcinkiem przebiegającym przez rynek Wildecki – odseparowany od torowiska.

Wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej na ul. Wierzbięcice, 18 września udostępnione zostaną obie jezdnie tej ulicy oraz chodniki, jednak z wyłączeniem krótkiego odcinka między ul. Spychalskiego a 28 Czerwca 1956 r., gdzie wystąpiła konieczność przebudowy kanału telekomunikacyjnego.

Od nocy z piątku na sobotę (z 17 na 18 września) do wtorku lub środy (21 lub 22 września) odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Kierowcy jadący ul. Wierzbięcice w stronę rynku Wildeckiego będą mogli skorzystać z objazdu poprowadzonego ul. Spychalskiego, która na ten czas będzie ulicą jednokierunkową, z przeciwnym niż do tej pory kierunkiem ruchu, i dalej ul. Przemysłową. Pojazdy zmierzające od strony ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wierzbięcice dojadą ul. Górna Wilda i dalej ul. Żupańskiego.

W środę (22 września) planowane jest umożliwienie przejazdu pojazdom i przejścia pieszym zachodnią stroną ul. Wierzbięcice, na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. 28 Czerwca 1956 r. Ruch drugą stroną ulicy zostanie wznowiony po zakończeniu przebudowy przylegającego do niej węzła rozjazdowego.  Również na środę, w związku z tą modernizacją, planowane jest zamknięcie odcinka ul. Górna Wilda od ul. Spychalskiego do ul. Wierzbięcice.    

Pierwsze prace na odcinku ul. 28 Czerwca 1956 r. do skrzyżowania z ulicami Krzyżową i Kilińskiego, nie wymagające na razie wyłączenia ruchu tramwajowego, są już prowadzone. Jest to krótszy odcinek niż ul. Wierzbięcice, ale - ze względu na mniejszą przestrzeń ulicy - trudniejszy do realizacji. Prowadzenie wszystkich zaplanowanych robót będzie wymagało wyłączenia komunikacji tramwajowej na ul. 28 Czerwca 1956 r., jak i ruchu samochodowego. Zapewnione zostaną dojazdy do posesji, a dla pieszych wyznaczone będą  bezpieczne ciągi komunikacyjne. O dokładnym terminie wyłączenia komunikacji tramwajowej na tym odcinku i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Zanim efekty zaplanowanych prac ułatwią życie poznaniakom należy spodziewać się utrudnień związanych z budową. Aby je zminimalizować chcemy być w stałym kontakcie z właścicielami i najemcami lokali. Między innymi będą oni mogli zgłaszać swoje uwagi, związane ze zmianami w organizacji ruchu i realizacją inwestycji, pod numerem telefonu 508 494 687. W dni robocze mieszkańcy Poznania i wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje na temat postępu prac w biurze budowy, w budynku przy ul. Wierzbięcice 39 – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na ul. 28 Czerwca 1956 r., podobnie jak na Wierzbięcicach, powstanie nowa, bardziej cicha trasa tramwajowa, a część torowiska, posiadająca system nawadniania, będzie trawiasta. Sieć trakcyjna zostanie zdjęta z budynków i zawieszona na słupach trakcyjno-oświetleniowych. Infrastruktura komunikacyjna po zakończeniu robót, planowanym na wiosnę 2022 roku będzie spełniała współczesne standardy, dzięki czemu poprawi się komfort podróżowania komunikacją zbiorową i bezpieczeństwo ruchu. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Po obu stronach torowiska powstanie uwzględniająca ruch rowerowy jednopasowa jezdnia, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, wraz z równoległymi miejscami parkingowymi.  Zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Data publikacji: 17-09-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 17-09-2021