Jaka kładka połączy Rataje i Wildę? Zdecyduje konkurs

Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Wartę połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie więc pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a mostem Przemysła I. Kładka ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, którego ogłoszenie planowane jest na 7 października. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić funkcjonalne jej połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

- Pieszo-rowerowe połączenie Rataj i Wildy to kolejny po kładce Berdychowskiej konkurs organizowany przez PIM. Mamy dobre doświadczenia z poprzednim konkursem, bo cieszył się dużym zainteresowaniem. Zwycięzcy rywalizowali z ponad dwudziestoma pracowniami architektonicznymi. Teraz już zajmują się opracowaniem projektu, na podstawie którego wybudujemy kładkę Berdychowską. Liczymy, że i tym razem specjalistom nie zabraknie pomysłów na ciekawe wizje nowego połączenia brzegów Warty – mówi Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Zainteresowani mają czas do końca października na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Spełnią jego warunki jeżeli wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej i z odpowiednimi uprawnieniami.

Od ogłoszenia konkursu do 18 października uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące składania wniosków. Termin dostarczania prac konkursowych mija 11 lutego 2020 roku o godz. 15. W lutym i marcu przyszłego roku Sąd Konkursowy oceni je, a wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 roku.

 Autorzy pracy, która otrzyma najwięcej punktów, dostaną nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, która będzie podstawą inwestycji.  

Docenieni zostaną nie tylko autorzy zwycięskiej pracy. Druga nagroda to 30 tys. zł, a trzecia – 20 tys. zł. Na ewentualne wyróżnienia przeznaczono pulę w łącznej wysokości do 30 tys. zł.

Przewodniczącym Sądu Konkursowego został Karol Fiedor, prezes pracowni CDF Architekci, a także przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W skład sądu konkursowego wejdą również przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radni miejscy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin dostępny TUTAJ) pojawią się na naszej stronie internetowej pim.poznan.pl/inwestycje.

    

 

Data publikacji: 04-10-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-10-2019