Główne wejście „Marcinka” odzyskało pierwotny wygląd

Trwa remont gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego potocznie „Marcinkiem”. Odnowa historycznego budynku prowadzona jest pod nadzorem konserwatorskim. Cel inwestycji to przywrócenie pierwotnego stanu architektonicznego oraz zabezpieczenie murów przed niekorzystnym działaniem środowiska.

- W grudniu zakończyła się renowacja portalu wejścia głównego i schodów na północnej ścianie szkoły. Z kolei na wschodniej trwają prace związane z drenażem i izolacją ścian fundamentowych, co pozwoli zabezpieczyć budynek przed wilgocią – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Główne wejście odzyskało dawny blask dzięki usunięciu przebarwień i zanieczyszczeń oraz uzupełnieniu ubytków. Skruszona zaprawa między cegłami została usunięta, a fugi – uzupełnione. Udrożniona jest już również kanalizacja ogólnospławna. W tym roku remont przejdą jeszcze pomieszczenia piwniczne, elewacja wschodnia i ogrodzenie szkoły.

Przed inwestycją elewacja budynku z 1903 roku była w wielu miejscach zniszczona, łatwo można było dostrzec ubytki w cegłach, gzymsach i zaprawie, odpadający tynk, a także ślady wandalizmu (napisy na ścianach). Aktualnie część murów elewacji jest już oczyszczona, naprawiona i zabezpieczona przed działaniem wody za pomocą specjalistycznych preparatów.

 

Data publikacji: 11-01-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-01-2021