Elewacja na dziedzińcu szkoły przy ul. Różanej odzyska historyczną świetność

Kolejna elewacja zabytkowego gmachu Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu zostanie wyremontowana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy następnego etapu robót, dzięki którym ponad stuletni budynek u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego odzyskuje dawny blask. Wcześniej wyremontowana została elewacja zachodnia i północna szkoły oraz wschodnia sali gimnastycznej.

Budynek Zespołu Szkół nr 5 jest obiektem zabytkowym, nawiązuje w swej architekturze do budownictwa renesansowego i barokowego. Podobnie jak odnowione już elewacje, wschodnia także potrzebuje już działań, które przywrócą jej dawną świetność. Tynki i detale elewacji są zabrudzone, mają widoczne ubytki. Zniszczone jest przyziemie arkad, a słupy pomalowane farbą, którą należy usunąć. Dzięki zbliżającej się inwestycji elewacja zostanie przywrócona do pierwotnej postaci.

Zakres podstawowy zadania obejmuje ścianę wschodnią na dziedzińcu szkoły – tynk elewacyjny przejdzie remont i konserwację. Wszelkie rysy, pęknięcia i ubytki w murze zostaną naprawione. Wykonana zostanie również izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej.

Podobnie jak w poprzednim etapie, szkoła zyska też nowe okna, które będą nawiązywać kolorem niebieskim do zabytkowych pierwowzorów. Wymienione zostaną parapety wewnętrzne. Przewidziane są również prace konserwacyjne zabytkowej stolarki drzwiowej.

Gzymsy będą wzmocnione i naprawione. Wykonawca zajmie się również renowacją i konserwacją detali architektonicznych, które zdobią szkołę. Przywróci życie także zegarowi na ścianie budynku, a także dzwonkowi, który dawniej przywoływał uczniów na lekcje. Aktualnie oba urządzenia są niesprawne. Mechanizm zegara został zdemontowany, zachowały się jedynie elementy tarczy z cyframi i wskazówkami. Zegar i dzwonek szkolny odzyskają dawną świetność, zachowane elementy kute wykonane z metalu najpierw będą dokładnie wyczyszczone, a później nabiorą popielatego koloru. Przywrócony mechanizm zegara zostanie wyeksponowany w przeszklonej gablocie. Przewidziany jest także demontaż starych lamp na elewacji i zastąpienie ich nowymi.

W zakres zadania wchodzi również renowacja filarów podcienia arkadowego, które zostaną oczyszczone, a wszelkie ubytki uzupełnione. Filary będą ujednolicone kolorystycznie. Ławki w podcieniach zostaną odnowione, wykonawca zamontuje również drewniane siedziska.

Ogłoszony przetarg uwzględnia także tzw. prawo opcji, czyli możliwość rozszerzenia zadania o dodatkowy zakres. Pierwsza możliwość obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji północnej i wschodniej tzw. domku woźnego. Druga możliwość w ramach prawa opcji to renowacja ścian i sufitu w podcieniach arkad od strony dziedzińca (dotyczy elewacji wschodniej i elewacji południowej). Decyzja o wykorzystaniu prawa opcji będzie zależna od możliwości finansowych miasta.

Zainteresowane podmioty, które chcą podjąć się zadania, mają czas na składanie ofert do 30 maja.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 13.05.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 13.05.2022 - 16:22
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 13.05.2022 - 17:03