Duże zainteresowanie przebudową wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Osiem ofert złożono w postępowaniu przetargowym, które wyłoni wykonawcę przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej, nad liniami kolejowymi nr 272 (Kluczbork – Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka). Poznańskie Inwestycje Miejskie dokonały ich otwarcia (szczegóły TUTAJ).

- Rozpoczęliśmy analizę złożonej dokumentacji. Siedem ofert mieści się  w kwocie, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na tę inwestycję - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Konieczna jest wymiana płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej oraz remontem podpór, a także stworzenie skutecznego systemu odwodnienia oraz umocnienie skarpy. Na jezdni i chodnikach ułożona zostanie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe oraz oświetlenie.

Zaplanowane prace mają na celu przywrócenie pierwotnej nośności wiaduktu, znaczną poprawę jego stanu technicznego i trwałości, a w związku z tym zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zadania będzie miał maksymalnie 280 dni od podpisania umowy.

Data publikacji: 22-01-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 22-01-2021