Drugi dom opiekuńczo-wychowawczy powstaje przy ul. Perzyckiej

Przy ul. Perzyckiej trwa rozpoczęta latem bieżącego roku budowa drugiego domu opiekuńczo-wychowawczego Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Koniec robót budowlanych zaplanowano na lato 2022 roku.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Dom ma już fundamenty i ściany parteru. Kończymy murowanie ścian pierwszego piętra i jeszcze w tym miesiącu budynek powinien zostać zadaszony – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W nowym budynku, takim samym jak wzniesiony kilka miesięcy temu przez Poznańskie Inwestycje Miejskie na tej działce, wychowankowie Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” zamieszkają w pokojach jedno- i dwuosobowych. Do dyspozycji  będą mieli salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią. Oprócz tego powstanie pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. Dom będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca dodatkowo zagospodaruje teren wokół tego budynku i wzniesie ogrodzenie od strony ul. Perzyckiej.

Kontynuacja inwestycji przy ul. Perzyckiej to kolejne działanie Miasta, mające na celu standaryzację poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli dostosowanie ich do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Stanowi ona, że w takich placówkach można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Obiekty spełniające te zapisy powstały wcześniej przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.

Data publikacji: 13-10-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-10-2021