Czasowe wyłączenie z ruchu skrzyżowania przy powstającym węźle Grunwaldzka

W marcu rozpoczęła się budowa węzła przesiadkowego z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk. Ze względu na postęp prac, należy liczyć się ze zmianą organizacji ruchu po stronie Poznania.

Wykonawca inwestycji planuje przystąpić do robót związanych z przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej w ciągu ul. Piwoniowej. Od 24 kwietnia (niedziela) wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Szarotkowej i Piwoniowej. Przewidywany czas prac, podczas których skrzyżowanie będzie zamknięte, to ok. dwa tygodnie. Objazdy przewidziano ulicami Szarotkową, Frezjową do Piwoniowej lub Krokusową i Stokrotkową. Piesi będą mogli obejść wyłączone skrzyżowanie przez ul. Grunwaldzką i Szarotkową, gdyż nie będzie możliwości przejścia wzdłuż Piwoniowej na odcinku, na którym prowadzone będą prace. Natomiast dojście oraz dojazd do posesji zostaną zachowane.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

 

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 22.04.2022
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 22.04.2022 - 12:23
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 22.04.2022 - 14:59