Coraz bliżej zakończenia I etapu budowy ul. Gryfińskiej

Część ul. Gryfińskiej na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Złotowską i Okonecką ma już nową nawierzchnię. W październiku, gdy zakończą się roboty przewidziane w pierwszym etapie budowy, do dyspozycji pieszych, rowerzystów i kierowców będzie już cały objęty nim odcinek.  

Od rozpoczęcia prac w czerwcu między ul. Okonecką i Złotowską w ul. Gryfińskiej wybudowano kanalizację deszczową, którą włączono w instalację kanalizacyjną w ul. Złotowskiej. Kostka układana jest obecnie na nawierzchni od skrzyżowania z ul. Szczecińską, które jest zamknięte dla ruchu, do skrzyżowania z ul. Złotowską. Roboty drogowe zakończyły się już na odcinku między ul. Okonecką i Szczecińską, z którego można już korzystać.

W środę (8 września) drogowcy zaczną budowę chodnika i przystanku autobusowego na ul. Złotowskiej, przy włączeniu w nią ul. Gryfińskiej. Na czas prowadzenia robót przystanek zostanie nieznacznie przesunięty w kierunku ul. Bukowskiej, a piesi, dla których uruchomione zostaną przejścia przez jezdnię, będą mogli poruszać się wyłącznie po drugiej stronie ul. Złotowskiej.  Pod koniec miesiąca w rejonie nowego przystanku będą prowadzone prace na nawierzchni jezdni ul. Złotowskiej. W tym czasie ruch na tym odcinku, na którym teren robót zostanie wygrodzony zaporami, będzie sterowany ręcznie.

Budowany odcinek ul. Gryfińskiej od ul. Złotowskiej do Okoneckiej znajdzie się w strefie zamieszkania, z dopuszczalną prędkością dla pojazdów do 20 km/h,  co umożliwi pieszym poruszanie się po całej ulicy i da im pierwszeństwo przed pojazdami. To pierwszy etap realizacji inwestycji obejmującej całą ul. Gryfińską, a także odcinek ul. Wyszomierskiej - od ul. Templińskiej do ul. Miastkowskiej.

Data publikacji: 07-09-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 07-09-2021