Budowa ul. św. Wawrzyńca: zbliża się rozpoczęcie robót

Wynik przetargu (szczegóły TUTAJ), który miał wyłonić wykonawcę budowy ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną, jest już prawomocny. Oznacza to, że spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie może rozpocząć procedurę zmierzającą do podpisania umowy ze spółką, która przedstawiła w przetargu najkorzystniejszą ofertę.

- Nowy odcinek ulicy św. Wawrzyńca będzie istotny nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale i dla wszystkich poznaniaków. Pozwoli bowiem na uspokojenie ruchu na osiedlu, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Odciążając ul. Dąbrowskiego zagwarantuje też kierowcom lepszy wyjazd z Jeżyc - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Budowa ul. św. Wawrzyńca, która realizowana jest dzięki zaangażowaniu finansowemu właścicieli terenów przylegających do przyszłej drogi, pozwoli także na uruchomienie nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Około kilometrowy odcinek drogi będzie przedłużeniem istniejącej ul. św. Wawrzyńca. Na przeprowadzenie wszystkich prac wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał rok od podpisania umowy.

- Chcemy, by roboty zaczęły się jeszcze w tym roku i już pod koniec przyszłego roku można było przejechać ul. św. Wawrzyńca od ul. Kościelnej do skrzyżowania z ul. Żeromskiego i Niestachowską – podkreśla Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowa, jednojezdniowa droga, na której kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zostanie wybudowana wzdłuż nasypu kolejowego. Po jej południowej stronie powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Na całej długości zamontowane zostanie oświetlenie uliczne.

Planowane roboty obejmują także budowę przystanków autobusowych oraz zjazdów do posesji, a także rozbudowę skrzyżowań. Aby dostosować do nowego odcinka dotychczasowy układ komunikacyjny, prace toczyć się będą również na skrzyżowaniach ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, gdzie zmodernizowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna.

W rejonie inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, a kolektor i kanały ogólnospławne będą przebudowane.

90 metrów kwadratowych krzewów rosnących do tej pory w rejonie ul. św. Wawrzyńca zakwalifikowano do przesadzenia. Wzdłuż budowanej drogi oraz w rejonie jeziora Rusałka zasadzonych zostanie 300 drzew rodzimych gatunków i 540 metrów kwadratowych krzewów. Będą to nasadzenia rekompensacyjne za zieleń kolidującą z prowadzeniem robót i przyszłym układem komunikacyjnym. 

Data publikacji: 17-11-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 17-11-2020