Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka: rozpoczynają się konsultacje społeczne

W piątek, 14 lutego, rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Zainteresowani swoje propozycje, opinie i uwagi do przygotowywanego projektu budowlanego będą mogli składać do 28 lutego. Posłuży on do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. 

Koncepcja budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi do ul. 27 Grudnia będzie dostępna na stronie internetowej www.projektcentrum.pl od 14 lutego. W  trakcie konsultacji zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się we wtorek, 18 lutego o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Poznania z przygotowaną koncepcją, a zgłoszone w ich trakcie uwagi, propozycje i opinie będą stanowiły wkład społeczny w podejmowaniu decyzji w zakresie opracowania projektu budowlanego. Można będzie je zgłaszać bezpośrednio podczas spotkania 18 lutego, drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Zakończenie prac projektowych związanych budową trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka zaplanowano na czerwiec. Budowa, której realizację zaplanowano na lata 2021-2022, będzie realizacją drugiego etapu Programu Centrum. Uzyskał on dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020. Jego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania, które ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz danie preferencji ruchowi pieszemu i rowerowemu.

Tramwaj w ul. Ratajczaka ma nie tylko połączyć Wildę i centrum, ale stać się również elementem osi komunikacyjnej północ-południe.

Data publikacji: 12-02-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 12-02-2020