Awaria sygnalizacji świetlnej na rondzie Rataje

Na tarczy przebudowywanego ronda Rataje doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Wykonawca inwestycji podjął działania zmierzające do jak najszybszego przywrócenia sygnalizacji. Do tego czasu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ronda.

Data publikacji: 13-10-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 13-10-2021