Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha (Odcinek I) i dalej do Ronda Żegrze (Odcinek II) oraz budowie nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej wraz z rozbudową ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej

Generalnym założeniem jest wykonanie trasy tramwajowej o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych zapewniających
m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawiających komfort podróżowania z uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu uwzględniona zostanie również rozbudowa Ronda Żegrze oraz ul. Unii Lubelskiej, a także budowa pętli tramwajowej "Falista".

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
 • Odcinek I + Ring Łacina - kompletna dokumentacja: maj 2018 r. 
  realizacja: 2021 r. - 2023 r.
 • Odcinek II - kompletna dokumentacja: grudzień 2017 r. 
  realizacja: II połowa 2018 r. - koniec 2019 r.
 • Odcinek IIIa - kompletna dokumentacja: marzec 2018 r.
  realizacja: koniec 2018 r. - II połowa 2020 r.
 • Odcinek IIIb - kompletna dokumentacja: czerwiec 2017 r.
  realizacja: październik 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • Odcinek IIIc - kompletna dokumentacja: czerwiec 2018 r.
  realizacja: 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 

ODCINEK I + RING ŁACINA:
Wykonawca opracował i uzgodnił kompletną dokumentację projektową

ODCINEK II:

 • Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
 • 17 lipca podpisano umowę  z Wykonawcą robót budowlanych.
 • 31 lipca przekazano plac budowy
 • Trwają prace budowlane

ODCINEK III:

1. Dokonano dodatkowego podziału odcinka (IIIa, IIIb, IIIc)
     a) Odcinek IIIa: od ronda Żegrze do pętli tramwajowo-autobusowej
     b) Odcinek IIIb: od pętli tramwajowo-autobusowej do istniejącej ul. Unii Lubelskiej
     c) Odcinek IIIc: istniejący odcinek ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej
2. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego odcinka III.

3. Odc. IIIa: Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
4. Odc. IIIb: Zakończono roboty budowlane i przeprowadzono odbiór końcowy.
5. Odc. IIIc: Dokumentacja projektowa została odebrana, uzyskano pozwolenie na budowę.

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 31-01-2015
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-09-2018