Przystanek PST „Most Teatralny” – budowa przystanku tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na budowę docelowego przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pn. „Most Teatralny” zlokalizowanego przy ul. Roosevelta w Poznaniu, w tzw. „Dziurze Toruńskiej”, przy istniejącej trasie tramwajowej łączącej os. Jana III Sobieskiego z Dworcem Zachodnim (szczegóły zamówienia tutaj). 

Zaprojektowano dwa perony po 45 m każdy, zapewniające obustronną komunikację. Przystanek w stronę os. Jana III Sobieskiego wyposażony będzie w dwie wiaty przystankowe, a w kierunku do Dworca Zachodniego w jedną. Przejścia dla pieszych sterowane będą sygnalizacją świetlną, a w obrębie infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowane zostaną elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych. Perony od siebie oraz od przylegającego terenu zostaną oddzielone balustradami. Dojście do przystanku z poziomu ulicy Roosevelta realizowane będzie za pomocą dwubiegowych schodów oraz windy osobowej zlokalizowanej w części południowo-zachodniej. Drugie dojście - chodnik, zaprojektowano od strony północno-zachodniej.

Całość terenu przystanku będzie oświetlona oraz wyposażona w kamery monitoringu wizyjnego. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się również dostawę i montaż trzech Tablic Informacji Pasażerskiej (TIP) oraz elementów Systemu Informacji Miejskiej z uwzględnieniem opisów w języku Braille’a.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 10 listopada na złożenie swoich ofert, natomiast na wykonanie zadania zamawiający przewidział 210 dni, począwszy od dnia podpisania umowy.

  

Data publikacji: 29-10-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 29-10-2017